Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 230 poz. 7329

Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Strachówka

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Gminy Strachówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,58 zł;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,96 zł;

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mteriałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,84 zł;

4) od budynków lub ich części zwiazanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez przedmioty udzielajace tych świadczen za 1m2 powierzchni użytkowej - 4,28 zł;

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej:

a) garaże, szopy, składy - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,15 zł;

b) innych niz wymienione pod literą a - od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,24 zł;

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntow i budynkow od 1m2 powierzchni - 0,75 zł;

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,15 zl;

c) pozostalych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzialalnosci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,15 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne lub ich części nie użytkowane z powodu złego stanu technicznego.

2. Budynki, budowle i grunty wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, dzialalności kulturalnej i sportowej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/161/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2010r. Nr 203, poz. 6138).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Barbara Rosa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe