Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2274

Uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w   Makowie Mazowieckim:  

1)   Szafirowa - równoległa do ulicy Bursztynowej zgodnie z   załącznikiem graficznym Nr 1   do uchwały,  

2)   Wiosenna – równoległa do ulicy Przasnyskiej zgodnie z   załącznikiem graficznym Nr 2   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Waldemar   Zabielski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny dla ulicy Szafirowej  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik graficzny dla ulicy Wiosennej  


Uzasadnienie

Właściciele drogi wewnętrznej wraz z   właścicielami przyległych działek wystąpili z   wnioskiem o   nadanie nazwy ulicy położonej w   Makowie Mazowieckim oznaczonej w   ewidencji gruntów Nr Nr 17/2, 17/10 i   17/25. Proponowane nazwy to: „Wiosenna”, „Wesoła”, „Lazurowa” i   „Młoda”. Natomiast właściciele przyległych działek do drogi oznaczonej w   ewidencji gruntów Nr Nr 174/45 i   174/46 zaproponowali nazwę „Szafirowa”. W   dniu 22.02.2012 r. Zespół do spraw nazewnictwa ulic w   mieście Makowie Mazowieckim zaopiniował pozytywnie propozycje nazwy ulic „Wiosenna” i   „Szafirowa”. Rada Miejska jest organem uprawnionym do decydowania o   nadaniu nazw ulicom będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe