| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 64/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 12 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz.   U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 27 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z   2005 r. Nr 127, poz. 1066, z   późn.   zm. 2)   ) – uchwala się, co następuje:  

§   1.  
W załączniku do uchwały Nr 207/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z   dnia 9   października 2006 r. w   sprawie „Podziałuwojewództwa mazowieckiego na obwody łowieckie” 3)   , wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w opisie granic obwodów łowieckich:  

a)   pozycja 31 otrzymuje brzmienie:  

 

Lp.  

Stary Nr obwodu  

Nowy Nr obwodu  

Powierzchnia obwodu (ha)  

Granica z   innym woj.  

Opis granic  

31  

57, 68  

57  

9795  

 

Od skrzyżowania ul. Turystycznej  
z ul. Gdyńską w   m. Mławka do toru kolejowego, którym do skrzyżowania z   ul. Piłsudskiego w   m. Mława, następnie ul.   ul. Piłsudskiego, Żuromińską, Ceglaną, Moniuszki, Batorego, Batalionów Chłopskich, Podmiejską, Sienkiewicza do toru kolejowego, którym do drogi krajowej nr 7, którą do drogi wojewódzkiej nr 544 i   tą drogą przez m. Trzcianka do m. Wola Szydłowska, skąd drogą przez m. m. Wyszyny Kościelne, Kosiny Kapiczne, Bogurzyn, Michałowo do rz. Mławka, którą na północ do m. Turza Mała, następnie drogą przez m. m. Lewiczyn, Ruda, Zawady do skrzyżowania ul. Turystycznej z   ul. Gdyńską w   m. Mławka.  

b)   skreśla się pozycję 32;  

2)   mapa z   wyznaczonymi granicami obwodów łowieckich otrzymuje postać określoną w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.  
Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego  


Tomasz   Kucharski

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   poz. 146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2005 r. Nr 175, poz. 1462, z   2006 r. Nr 220, poz.1600, z   2007 r. Nr 176, poz. 1238, z   2008 r. Nr 201, poz. 1237, z   2009 r. Nr 92, poz. 753 i   Nr 223, poz. 1777 oraz z   2011 r. Nr 106, poz. 622.  

3)   Zmienionej uchwałą Nr 74/08 z   dnia 21 kwietnia 2008 r., uchwałą Nr 238/08 z   dnia 17 listopada 2008 r., uchwałą Nr 24/10 z   dnia 22 lutego 2010 r., uchwałą Nr 6/11 z   dnia 31 stycznia 2011 r. oraz uchwałą Nr 3/12 z   dnia 6   lutego 2012 r.  

 


Załącznik do Uchwały Nr 64/12
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 marca 2012 r.
Zalacznik1.jpg

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »