Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3108

Uchwała nr XVII/138/12 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 marca 2012r.

w sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr VI/39/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla własną Uchwałę nr VI/39/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz


Przewodniczący Rady


Jacek Fuglewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych. W dniu 18 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Błoniu podjęła uchwałę o nadaniu nazwy imieniem „Edwarda Zdziecha” dla drogi wewnętrznej, stanowiącej działkę numer 17/11 położonej w Błoniu w obrębie 0023-23. Uchwała ta nie została uchylona w trybie nadzoru oraz ogłoszono ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na zaistniałe kontrowersje, związane z wybraniem dla niej patrona, istnieje potrzeba przeprowadzenia szerszych konsultacji społecznych z mieszkańcami Błonia. Po zebraniu opinii w tej sprawie wystąpię do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie jej nazwy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe