Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3294

Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 .r o   samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póżniejszymi zmianami ) Rada Gminy w   Ojrzeniu uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Statucie Gminy Ojrzeń uchwalonym Uchwałą Nr III/17/2002 Rady Gminy Ojrzeń z   dnia 31 grudnia 2002 r. ( z   pózniejszymi zmianami ), Załącznik nr 3   do Statutu "Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ojrzeń   "otrzymuje następujące brzmienie: "ZAŁĄCZNIK Nr 3   Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ojrzeń  

1.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Ojrzeniu  

2.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Ojrzeniu  

3.   Zespół Placówek Oświatowych w   Ojrzeniu  

4.   Szkoła Podstawowa im. Wacława Kozińskiego w   Kraszewie  

5.   Gimnazjum w   Kraszewie  

6.   Szkoła Podstawowa w   Luberadzu  

7.   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w   Młocku  

8.   Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w   Młocku"  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krystyna   Drążkiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe