Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4831

Zarządzenie nr IV/2012 Wójta Gminy Boguty-Pianki

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 w   związku z   art. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z   późn. zm.) zarządza się co następuje:  

§   1.   1) Przyjąć sprawozdanie z   wykonania budżetu gminy Boguty-Pianki za rok 2011, którego:  

-   część opisowa sprawozdania z   wykonania budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1,  

-   plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7   758 638,45 zł,  

-   wykonanie planu dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7   506 888,58 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2,  

-   plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8   492 962,41 zł,  

-   wykonanie planu wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8   224 706,96 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

2)   Przyjąć sprawozdanie z   realizacji zadań zleconych  

-   plan dotacji po zmianach -1 399 627,75 zł  

-   wykonanie planu dotacji - 1   399 627,13 zł  

-   plan wydatków po zmianach - 1   399 627,75 zł  

-   wykonanie planu wydatków - 1   399 627,13 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

3)   Przyjąć informację o   zobowiązaniach długoterminowych zgodnie z   załącznikiem Nr 5.  

4)   Przyjąć informację o   stanie mienia gminy zgodnie z   załącznikiem Nr 6.  

5)   Przedstawić wykaz jednostek budżetowych, o   których mowa w   art. 223 ustawy o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

6)   Przyjąć sprawozdanie z   wykonania przychodów i   wydatków Samorządowych Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i   Sportu w   Bogutach-Piankach zgodnie z   załącznikiem Nr 8.  

7)   Przyjąć sprawozdanie z   wykonania przychodów i   wydatków Samorządowych Instytucji Kultury- Biblioteki Publicznej w   Bogutach-Piankach zgodnie z   załącznikiem Nr 9.  

8)   Przyjąć sprawozdanie z   zaawansowania w   realizacji programu wieloletniego zgodnie z   załącznikiem Nr 10.  

9)   Przyjąć zmiany w   planie wydatków na realizację programów z   udziałem środków wymienionych w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u. o   f.p. w   2011 roku zgodnie z   załącznikiem Nr 11.  

§   2.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   § 1   wraz z   zarządzeniem przekazać:  

1)   Radzie Gminy Boguty-Pianki  

2)   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie, Zespół w   Ostrołęce.  

§   3.   Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Wójt  


mgr inż.   Józef   Bogucki

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik1.doc

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik2.xls

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik3.xls

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik4.xls

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik5.xls

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik6.xls

 

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik7.doc

 

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik8.doc

 

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik9.xls

 

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik10.xls

 

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr IV/2012
Wójta Gminy Boguty-Pianki
z dnia 26 marca 2012 r.
Zalacznik11.xls

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe