Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 308

Uchwała nr 118/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art.72 ust.1 i 4 w związku z art.91b ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Załącznik do Uchwały Nr 118/XXIII/2012
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 7 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załacznik do 118

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe