Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1441

Uchwała nr XXVIII/371/2013 Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz.1282, z późn. zm.[1]) ), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/332/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 8646) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/371/2013
Rady Miasta Legionowo
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wykaz podmiotów, którym powierza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa:

Perfect Day Usługi Dekoracyjne

Bogumiła Bielecka, ul.Kościelna 22 A, Pomiechówek

              - w Urzędzie Skarbowym w Legionowie

"i POLISA  AGENCJA UBEZPIECZENIOWA" Iwona Gajownik

ul.gen. Władysława Sikorskiego 11, Legionowo

              - w Starostwie Powiatowym w Legionowie


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2012 r., poz.1512

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106 poz.675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777 i Nr 21, poz.113 i Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887, z 2012 r. Nr 567

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe