| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26.337.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2012r., poz. 1113) –   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie   uchwala, co następuje:  

§   1.   Orzeka o   nieważności §1 pkt 2   lit. d Uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z   dnia 26 listopada 2012r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia z   powodu sprzeczności z   art. 5   ust. 1   pkt 2   lit. d ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Na niniejszą uchwałę służy Gminie Czarnia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie w   terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.  


Uzasadnienie

W dniu 3   grudnia 2012 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie Uchwałę Nr XV/93/12 Rady Gminy Czarnia z   dnia 26 listopada 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czarnia.  

W § 1   pkt 2   lit. d wymienionej uchwały Rada Gminy Czarnia określiła stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych. Określenie stawki podatku dla takiej kategorii budynków nastąpiło z   naruszeniem art. 5   ust. 1   pkt 2   lit. d ww. ustawy o   finansach publicznych.  

W świetle tego przepisu Rada Gminy powinna bowiem określić stawkę podatku od budynków lub ich części „   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   ”.  

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie orzekło jak w   sentencji.  

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Wojciech   Balcerzak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »