reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/281/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr: XXXIV/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009r wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 334 668 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 334 668 zł

§ 2. W wyniku powyższych zmian :

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie : „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 34 177 114 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 31 737 212 zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5 055 733 zł

b) majątkowe w kwocie 2 439 902 zł .”

2) w Tabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2010 r. ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 35 216 679 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 29 077 963 zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 5 055 733 zł

b) majątkowe w kwocie 6 138 716 zł. ”

4) w Tabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2010 r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Załączniku nr 1 - „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w Załączniku nr 4 - „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r. ” do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skaryszewie


Danuta Wilanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/281/2010
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w Tabeli nr 1-"Planowane dochody budżetu na 2010r." do uchwały budżetowej nr XXXIV/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/281/2010
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w tabeli nr 2-"Planowane wydatki budżetu na 2010r." do uchwały budżetowej nr XXXIV/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/281/2010
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zmiany w załaczniku nr 1 "Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2012" do uchwały budżetowej nr XXXIV/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/281/2010
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia 26 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zmiana załącznika nr 4 - "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r."do uchwały budżetowej nr XXXIV/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama