| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIX/336/2010 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:
§ 1Zmniejsza się wydatki Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 Straż Miejska 50.000,00 - wydatki majątkowe Zmniejszenia wydatków ogółem : 50.000,00 Zwiększa się wydatki Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 Straż Miejska - wydatki bieżące 72.484,00 Zwiększenia wydatków ogółem : 72.484,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2Zwiększa się przychody Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6) 22.484,00 Zwiększenia przychodów ogółem : 22.484,00
§ 3W uchwale Budżetowej na rok 2010 Miasta Sulejówek Nr LIV/303/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. § 2 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) Ustala się deficyt w wysokości 7.506.055 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430 000 zł ,
b) sprzedaży papierów wartościowych 6 505 495 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 570.560 zł
2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.000.560 zł z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 430 000 zł,
b) sprzedaży papierów wartościowych 11 000 000 zł
c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 570.560 zł
§ 4Zmienia się Tabelę Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” do uchwały Budżetowej na rok 2010 Miasta Sulejówek Nr LIV/303/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.
§ 5Plan dochodów po zmianach wynosi 51.146.922,27 zł w tym
a) bieżące w kwocie 49.297.422,27zł,
b) majątkowe w kwocie 1.849.500,00 zł
§ 6Plan wydatków po zmianach wynosi 58.652.977,27 zł w tym
a) bieżące w kwocie 40.797.155,27 zł,
b) majątkowe w kwocie 17.855.822,00 zł
§ 7Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.
§ 8Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Krzysztof Gruziński
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Kopia TABELA Nr 2a- MAJĄTEK na 2010 r -
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Kopia Załącznik Nr 2 - WYDATKI (2)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »