| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/197/2010 Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody własne i zlecone w łącznej kwocie 19 729 551 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 17 692 554 zł.

b) majątkowe w kwocie 2 036 997 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 2. Ustala się wydatki własne i zlecone w łącznej kwocie 22 614 551 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 14 833 983 zł.

b) majątkowe w kwocie 7 780 568 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 2 885 000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku


mgr Krzysztof Soliwoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.

Tytuł

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.


infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/197/2010
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 maja 2010 r.


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »