Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6680

Zarządzenie nr 277/2010 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 11 października 2010r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.1) ), art.257 i art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.2) ) oraz § 11 pkt 2 uchwały nr XXXIX/504/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2010 r.

Prezydent Miasta


mgr Roman Smogorzewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2002 r.. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz .U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/2010
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik1.ods

Nowe Zarządzenie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/2010
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 11 października 2010 r.
Zalacznik2.sxw

opisówka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe