Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7164

Zarządzenie nr 200/10 Burmistrza Gminy Różan

z dnia 22 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz § 4 uchwały nr XXXVIII/182/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 czerwca 2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010, zarządza się co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2010 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 29 stycznia 2010 r. uchwałą nr XXXIV/168/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Łączna kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 19.829.039,00 zł, w tym dochody majątkowe – 75.000,00 zł. bieżące - 19.754.039,00 zł. a wydatków - 25.998.339,00 zł. w tym majątkowe – 9.418.580,00 zł., bieżące – 16.579.759,00 zł.

§ 2. Ustala się deficyt w kwocie 6.169.300,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. Ustala się: przychody w kwocie 6.800.000,00 zł. rozchody w kwocie 630.700,00 zł.

§ 3. Rozdysponowuje się 8.700,00 zł. z rezerwy ogólnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dotacji na:zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej w dziale Rolnictwa w kwocie 97.577,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, w dziale Pomoc Społeczna w kwocie 16.141,00 zł. z tego na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.000,00 zł. pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu bądź obsunięcia się ziemi - 4.000,00 zł. składki zdrowotne - 141,00 zł. zadania własne w dziale Pomoc Społeczna w kwocie 21.800,00 zł. w tym 15.000,00 zł. na zasiłki stałe, 1.000,00 zł. na opłacenie składek zdrowotnych, 5.800,00 zł. na dodatkowe dożywianie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 200/10
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 22 listopada 2010 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 200/10
Burmistrza Gminy Różan
z dnia 22 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Burmistrz Gminy


Jerzy Parciński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe