| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

Na podstawie art. 40 ust. 1   w związku z   art. 69   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz.594 i   645),   art. 6j ust 1pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5   oraz   art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   i ust. 3, w   związku z   art. 3   ust. 2a   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391z późn. zm.) oraz zgodnie z   §3ust 1, 2, §9 ust. 3   oraz §13 ust. 3   Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w   granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   §2.  

§ 2.  

1.   Ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości   7,00 zł   miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość na stałe bądź okresowo.  

2.   Ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości   16,00 zł   miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość na stałe bądź okresowo.  

3.   Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na stałe bądź okresowo.  

4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 3   określa odrębna uchwała.  

§ 3.  

W celu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w   granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród ustala stawkę opłaty za pojemnik o   określonej pojemności w   taki sposób, że opłata stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik określonej w   §4.  

§ 4.  

1.   Ustala niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeżeli są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

1)   o pojemności 120 l - w   wysokości   40,00    

2)   o pojemności 240 l - w   wysokości   60,00   zł;  

3)   o pojemności 660 l - w   wysokości   110,00   zł;  

4)   o pojemności 1100 l - w   wysokości   150,00   zł;  

5)   o pojemności 7500l - w   wysokości   400,00   zł;  

2.   Ustala stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, jeżeli nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

1)   o pojemności 120 l - w   wysokości   80,00   zł;  

2)   o pojemności 240 l - w   wysokości   120,00   zł;  

3)   o pojemności 660 l - w   wysokości   220,00   zł;  

4)   o pojemności 1100 l - w   wysokości   300,00    

5)   o pojemności 7500l - w   wysokości   800,00   zł;  

3.   Liczba pojemników ustalona będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 3   określa odrębna uchwała.  

§ 5.  

Katalog i   procedury dotyczące ulg, dopłat i   zwolnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określony w   odrębnej uchwale.  

§ 6.  

Traci moc uchwała nr 46/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z   dnia 12 marca 2013 roku.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.  

§ 8.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego  


Andrzej Paweł   Dwojnych

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »