| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Maciejowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Maciejowice uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

- do 15 marca za I kwartał (przy czym pierwsza opłata za I kwartał będzie uiszczana od 2014r.),

- do dnia 15 maja za II kwartał (przy czym pierwsza opłata za II kwartał będzie uiszczana od 2014r.),

- do 15 września za III kwartał,

- do 15 listopada za IV kwartał.;

2) W §1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw gminy Maciejowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.;

3) W §1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Ustala się wynagrodzenie inkaso w wysokości 4% od pobranej i terminowo odprowadzonej do Urzędu Gminy w Maciejowicach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Łoskot


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/213/2013
Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012
Rady Gminy Maciejowice z dnia 14.11.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykaz Sołtysów sołectw gminy Maciejowice

wyznaczonych na inkasentów do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

1.

Antoniówka Świerżowska

Edward Kondeja

2.

Antoniówka Wilczkowska

Mieczysław Przyczka

3.

Bączki

Robert Kosobucki

4.

Budy Podłęskie

Eugeniusz  Staręga

5.

Domaszew

Zbigniew Brojek

6.

Kawęczyn

Monika Staręga

7.

Kępa Podwierzbiańska

Renata Grzebalska

8.

Kobylnica

Henryk Przyczka

9.

Kochów

Halina Drewnik

10.

Kochów - Kępa

Zbigniew Pawelec

11.

Kraski Dolne

Łukasz Balcerzak

12.

Kraski Górne

Stanisław  Marchewka

13.

Nowe Kraski

Bolesław Pełka

14.

Leonów

Jan Cichecki

15.

Maciejowice

Marianna Oleksiak

16.

Malamówka

Edyta Brojek

17.

Oblin

Ryszard Rączka

18.

Oblin Grądki

Dariusz Proczek

19.

Oblin Korczunek

Wiesław Mazur

20.

Oronne

Grzegorz Gromoł

21.

Ostrów

Witold Sitnik

22.

Pasternik

Janusz Ośka

23.

Podłęż

Adam Gliwka

24.

Podoblin

Grzegorz Paszkowski

25.

Podstolice

Dariusz Michalec

26.

Podwierzbie

Ryszard Pokorski

27.

Podzamcze

Maria Wysocka

28.

Pogorzelec

Ryszard Kowalski

29.

Polik

Sławomir Zabiegałowski

30.

Przewóz

Edward Przyczka

31.

Samogoszcz

Stanisław Pielak

32.

Strych

Ryszard Fryc

33.

Topolin

Józef  Fronczek

34.

Tyrzyn

Andrzej Nowak

35.

Uchacze

Tadeusz Biernacki

36.

Wróble - Wargocin

Tomasz Kuśmierczyk

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Łoskot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »