| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Goszczyn

z dnia 26 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę NR XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn


              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).

Rada Gminy Goszczyn
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

2) W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej uchwale..

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Rozmuszyński


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/126/2013
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały NR XXIII/126/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 marca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »