| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy w Sabniach

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr.95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz.749 z późn. zm.) Rada Gminy w Sabniach uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Sabnie pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się inkasentów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek gminy w następnym dniu roboczym po terminie płatności, w którym wpłata podatku przez podatnika zgodnie z przepisami prawa powinna nastąpić.

§ 4. Ustala się procentową prowizję określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały od sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych podatków nie mniej niż 300,00 zł inkaso jednej raty. Wypłata wynagrodzenia za inkaso powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozliczenia się sołtysa z dokonanych wpłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/26/94 Rady Gminy w Sabniach z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/188/2013
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/188/2013
Rady Gminy w Sabniach
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik  Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »