Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8683

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a do uchwały. Budżet po zmianach wynosi: Dochody 33 910 966,06 w tym bieżące 24 853 203,00 majątkowe 9 057 763,06 Wydatki 40 357 872,70 w tym bieżące 24 266 502,92 majątkowe 16 091 369,78

§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 612 329,32 zł , rozchody budżetu w kwocie 2 165 422,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi . 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy w Olszewie-Borkach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/11 z dnia 20 kwietnia 2011

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Dębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe