Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8689

Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Michałowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT


Krzysztof Grabka


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2011
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 31 marca 2011 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2011 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sposób

L.p

Dział

Źródła dochodów

Zmniejszenia ogółem

w tym:

Zwiększenia ogółem

w tym:

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody bieżące

dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

750

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (spis powszechny ludności i mieszkań)

0,00

0,00

0,00

16 101,00

16 101,00

0,00

Dział 750 Administracja publiczna

0,00

0,00

0,00

16 101,00

16 101,00

0,00

1

852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

2

852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezp. zdrowotne)

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3

852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezp. zdrowotne

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

4

852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki i pomoc w naturze)

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

852

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe i okresowych)

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

2 100,00

2 100,00

0,00

32 600,00

32 600,00

0,00

Dochody ogółem, w tym:

2 100,00

2 100,00

0,00

48 701,00

48 701,00

0,00

Plan po zmianach 79 167 148,79 zł

WÓJT


Krzysztof Grabka


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2011
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 31 marca 2011 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2011 stanowiacym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sposób następujacy:

Dział

Rozdział

Treść

zmniejszenia

z tego:

zwiększenia

z tego:

bieżące

majątkowe

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

750

75056

Spis powszechny i inne

0,00

0,00

0,00

16 101,00

16 101,00

0,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

16 101,00

16 101,00

0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

0,00

0,00

15 301,00

15 301,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

750 Adnministracja publiczna

0,00

0,00

0,00

16 101,00

16 101,00

0,00

852

85212

Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

32 000,00

32 000,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

32 000,00

32 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00

32 000,00

32 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 600,00

1 600,00

0,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 600,00

1 600,00

0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 600,00

1 600,00

0,00

85216

Zasiłki stałe

400,00

400,00

0,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

400,00

400,00

0,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych

400,00

400,00

0,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

100,00

100,00

600,00

600,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

100,00

100,00

600,00

600,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

100,00

600,00

600,00

852 Pomoc społeczna

2 100,00

2 100,00

0,00

32 600,00

32 600,00

0,00

WYDATKI OGÓŁEM :

2 100,00

2 100,00

0,00

48 701,00

48 701,00

0,00

Plan po zmianach 82 081 722,79 zł

WÓJT


Krzysztof Grabka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe