| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/118/11 Rady Gminy Magnuszew

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)   Rada Gminy w   Magnuszewie uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale budżetowej na 2011 rok Nr VI/20/2010 z   dnia 31 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o   kwotę 68.739 zł  

2.   Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o   kwotę 410.600 zł  

§   2.   W wyniku powyższych zmian:  

§   1.   uchwały otrzymuje brzmienie:  

1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie 19.539.715,26 zł. z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 18.900.865,26 zł.  

b)   majątkowe w   kwocie 638.850 zł Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie 20.539.715,26 zł. z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 16.633.032,26 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 3.906.683 zł Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmianie ulega plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w   roku 2011 zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W wyniku wprowadzonych zmian § 2   uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:  

1.   Zmniejsza się deficyt o   kwotę 341.861 zł i   wynosi 1.000.000 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:  

a)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 1.000.000zł,  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 1.210.000 zł, z   następujących tytułów:  

a)   pożyczki w   kwocie 1.000.000zł,  

b)   nadwyżki budżetowej z   lat ub. w   kwocie 210.000 zł  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 210.000zł, z   następujących tytułów:  

a)   pożyczki w   kwocie 210.000zł.  

§   4.   W wyniku wprowadzonych zamian , zmienia się załącznik nr 1   do uchwały budżetowej ”Dotacje udzielane w   2011 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2011.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Wdowiak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/118/11
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/118/11
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/118/11
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/118/11
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »