| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/519/2013 Rady Miasta Legionowo

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594 z poźn. zm.[1])) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.

2. Bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu użytkowania wieczystego udziela się w przypadku, gdy nieruchomość wykorzystywana jest faktycznie na działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, sportu lub rekreacji.

3. Bonifikaty udziela się na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności w danym roku. Bonifikaty udziela się za rok w którym złożony został wniosek.

4. Użytkownik wieczysty w dacie udzielenia bonifikaty nie może zalegać ze zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Miejskiej Legionowo.

§ 2. Ustala się stawkę bonifikaty w wysokości 99%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie po raz pierwszy do opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2014 rok.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz.645 i poz.1318.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200 poz.1323 z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 115, poz.673, Nr 130, poz.762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz.789 Nr 129, poz.732 Nr 187 poz.1110, Nr 163, poz.981 i Nr 224, poz.1337, z 2012r. poz.908,poz.1256, poz.951, poz.1529 i poz.1429 oraz z 2013r. poz.1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »