| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/267/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 2 b oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594)

Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, § 4 pkt 5 załącznika otrzymuje brzmienie: „na ucznia innego niż uczeń z pkt 2 uczęszczającego do przedszkola niepublicznego – stawka dotacji wynosi 100% podstawy”. Jednocześnie traci moc uchwała Nr XXXII/193/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 1 lutego 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kacprzyk


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIV/267/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego Dnia 25 września 2009 roku Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą podjęła uchwałę w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale tej ustalona została stawka dotacji na ucznia, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w wysokości 75 procent podstawy. Podstawą do naliczania dotacji w przypadku niefunkcjonowania na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilica przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy o systemie oświaty, są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Najbliższą terytorialnie Gminą prowadzącą przedszkole publiczne jest Gmina Klwów. Z informacji otrzymanej z gminy Klwów w dniu 11 grudnia 2013 roku wynika ,że koszty utrzymania jednego dziecka w ich placówce wynoszą 353,70 zł miesięcznie. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina Nowe Miasto nad Pilicą powinna przekazać ze swojego budżetu przedszkolom kwotę dotacji stanowiącą 75% kosztów utrzymania dziecka jaką przedstawiła gmina Klwów. Ponieważ koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w Klwowie w roku 2013 były niższe niż w roku poprzednim należy podjąć uchwałę aby w 2014 roku przekazać dotację stanowiącą 100% stawki jaką stosuje gmina Klwów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »