| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm.) oraz art.8 ust.2 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U   z 2013 r., poz. 182, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz. 1024) RADA MIEJSKA w   Mordach uchwala co następuje:  

§   1.   Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art.8 ust.1 ustawy o   pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013r., poz.1024).  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Mordy  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr hab.   Jolanta   Franczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »