| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Kowala

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz.U.2013r., poz.182 ze zm.) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U.2013r., poz.594 ze zm.) oraz uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024)  

Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje:  

§   1.  

W związku z   realizacjąwieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia (M. P. z   2013 r., poz. 1024) podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom i   rodzinom objętym powyższym programem.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kowala  


Wiesław   Pachniewski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »