| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 142/63/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z   2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w   wykonaniu uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu w   Ostrowi Mazowieckiej z   dnia 15 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   wydatkach budżetu powiatu zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Wicestarosta  


Jerzy Bauer  

Starosta  


Zbigniew   Kamiński
Członkowie Zarządu:                                                                                    

Dariusz Zygmunt Chmielewski ..................................  

Waldemar Wojtkowski ...............................................  

Urszula Wołosiewicz ..................................................  


Załącznik do Uchwały Nr 142/63/12
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W   WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

ZADANIA WŁASNE  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

41 000,00  

0,00  

41 000,00  

 

75495  

 

Pozostała działalność  

20 000,00  

0,00  

20 000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

20 000,00  

- 4   000,00  

16 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

0,00  

4 000,00  

4 000,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

26 023 440,00  

0,00  

26 023 440,00  

 

80120  

 

Licea ogólnokształcące  

8 789 908,00  

0,00  

8 789 908,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

347 684,00  

- 4   500,00  

343 184,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

11 250,00  

3 490,00  

14 740,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

0,00  

1 010,00  

1 010,00  

 

80130  

 

Szkoły zawodowe  

11 670 625,00  

0,00  

11 670 625,00  

 

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

584 750,00  

-   18   000,00  

566 750,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

66 620,00  

18 000,00  

84 620,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

2 936 838,00  

0,00  

2 936 838,00  

 

85321  

 

Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności  

75 912,00  

0,00  

75 912,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

0,00  

300,00  

300,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

60 040,00  

- 300,00  

59 740,00  

Razem:  

52 376 571,30  

0,00  

52 376 571,30  

Ogółem:  

60   395   139,30  

0,00  

60   395   139,30  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »