| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 419/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie: uchwalenia aneksu do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz U z 2013 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006, Nr 123 poz. 858 ) – Rada Miejska  Sierpca uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Aneks do „Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu o zapisy zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 419/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.

W 2014-2015 roku planowane wykonanie przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych z zakresu:

1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2014 roku w następujących ulicach na łączną kwotę 228.000 zł w tym:

a) Wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych w następujących ulicach na łączną kwotę 47.000 zł:

Lp.

Nazwa zadania

Przewidywane
długości sieci w mb

Nakłady finansowe (w zł)

1

Konrada Mazowieckiego
150 mm

50

10.000,00

2

Bolesława Chrobrego
110 mm

110

23.000,00

3

Jana Pawła II (II odnoga)
110 mm

65

14.000,00

Łącznie

225

47.000,00

b) Budowa sieci wodociągowej w następujących ulicach na łączna kwotę 181.000 zł

Lp.

Nazwa zadania

Przewidywane
długości sieci w mb

Nakłady finansowe (w zł)

1

Spinka ul. Pogodnej z ul. Spokojną ·
110 mm

155

34.000,00

2

Szpitalna
110 mm

440

97.000,00

3

Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Armii Krajowej do posesji nr 18,20,22,24,26,28,30,32 oraz ul. Dworcowej nr 22

210

50.000,00

Łącznie

805

181.000,00

2. Zbiorowego odprowadzania ścieków w latach 2014-2015 następujących ulicach

a) W przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Spójności planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach:

Lp.

Nazwa zadania

Przewidywane
długości sieci w mb

Nakłady finansowe
(w zł)

1

Bolesława Chrobrego

740

500.000,00

2

Pozostałości ul. Krasickiego, Miłobędzkiej
i Ziemowita

360

250.000,00

Łącznie

1100

750.000,00

b) Wykonanie koncepcji i projektu budowlanego za kwotę 150.000,00 zł na modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie będą uwzględnione nowe potrzeby rozbudowywanego Oddziału Browar Kasztelan w Sierpcu Carlsberg Polska SA, a także określenie możliwości uzyskania energii odnawialnej na obiekcie oczyszczalni.
Na sfinansowanie powyższych działań składać się będą środki własne Spółki oraz dofinansowanie z Funduszu Spójności w planowanej wysokości około 2.058.000,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »