| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Sońsk

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na postawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(Dz. U   z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 12 § 1, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), Rada Gminy Sońsk, na wniosek Wójta Gminy uchwala co następuje:  

§ 1.  

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. tworzy się odrębny obwód głosowania w   Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w   Sońsku.  

§ 2.  

Numer i   granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej dla odrębnego obwodu głosowania, o   którym mowa w   § 1   ustala się jak niżej: Numer obwodu głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 6   Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w   Sońsku, ul. Zacisze 1   Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w   Sońsku, ul. Zacisze 1  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w   Ciechanowie.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie najpóźniej 35 dni przed dniem wyborów.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Krzysztof   Niesłuchowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »