| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI.432.2014 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm[1])) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm[2])), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadać nazwę Łodygowa ulicy położonej w miejscowości Józefin, gmina Halinów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 60/8, biegnącej od działki położonej w Józefinie nr 61/3 w kierunku zachodnim, następnie w kierunku południowo-wschodnim, do działki nr 60/26 położonej w Józefinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega rozplakatowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Załącznik do Uchwały Nr XLVI.432.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Józefin, ul. Łodygowa


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). Właściciel drogi położonej w miejscowości Józefin, gmina Halinów, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 60/8, złożył wniosek o nadanie drodze nazwy, proponując nazwę ulica Łodygowa. Droga ta została wydzielona w wyniku dokonanego na wniosek właściciela podziału nieruchomości, do obsługi przyległych działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazwy ulicy w celu ustalenia adresu  nowo powstałym nieruchomościom. Nazwa ulicy „Łodygowa” nie występuje na terenie gminy Halinów. Uchwała nie generuje skutków finansowych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »