| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 21 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zmianami ) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017” załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017” (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2013r. poz.3929 i poz. 12032).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/215/2014
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »