| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/221/2014 Rady Miejskiej w Mordach

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych będących własnością Miasta i Gminy Mordy

Na podstawie art.40 ust. 1 i 2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK WIELOFUNKCYJNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA I GMINY MORDY

1. Boisko czynne jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala administrator boiska.

2. Boisko udostępniane jest nieodpłatnie.

3. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje pozarządowe, zakłady pracy i osoby prywatne, po uprzednim uprzedzeniu administratora obiektu. Priorytet w korzystaniu z boiska mają placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

4. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, regulaminem bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub administratora.

5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką dorosłych.

6. 6. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia wyposażenia boiska należy zgłaszać: Urząd Miasta i Gminy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy tel. 25 6415-402 w. 46

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr hab. Jolanta Franczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »