| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/244/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, § 11 - § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) na wniosek Wójta Gminy Puszcza Mariańska, Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/147/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia obwodów głosowania w gminie  Puszcza Mariańska (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.  2138), wprowadza się następujące zmiany:

1. W kolumnie „Granice obwodu głosowania”:

1) W obwodzie głosowania nr 1 :

- po nazwie Budy Zaklasztorne dodaje się:  „(wieś Budy Zaklasztorne)”,

- po nazwie Małe Długokąty dodaje się:  „(wieś Długokąty od nr 42)”,

- po nazwie Puszcza Mariańska dodaje się: „(wieś Puszcza Mariańska, wieś Olszanka)”,

- po nazwie Nowa Huta dodaje się: ”(wieś Nowa Huta, wieś Stara Huta)”,

- po nazwie Zator dodaje się: „(wieś Zator, wieś Wola Polska)”,

- po nazwie Studzieniec dodaje się : „(wieś Studzieniec, wieś Żuków)”.

2) W obwodzie głosowania nr 2 :

- po nazwie Długokąty dodaje się: „(wieś Długokąty nr od 1 do 41, wieś Budy - Kałki)”,

- po nazwie Stary Karolinów dodaje się: „(wieś Stary Karolinów, wieś Nowy Karolinów, wieś Wincentów)”,

- po nazwie Biernik dodaje się:  „(wieś Biernik, wieś Wilczynek, wieś Wygoda)”,

- po nazwie Michałów dodaje się: ”(wieś Michałów)”.

3) W obwodzie głosowania nr 3 :

- po nazwie Stary Łajszczew dodaje się:  „(wieś Stary Łajszczew, wieś Nowy Łajszczew, wieś Budy Wolskie, wieś Lisowola, wieś Wycześniak)”,

- po nazwie Sapy dodaje się:  „(wieś Sapy, wieś Emilianów)”.

4) W obwodzie głosowania nr 4 :

- po nazwie Kamion dodaje się: „(wieś Kamion)”.

5) W obwodzie głosowania nr 5 :

- po nazwie Karnice dodaje się: „(wieś Karnice)”,

- po nazwie Korabiewice dodaje się: „(wieś Korabiewice)”,

- po nazwie Górki dodaje się: „(wieś Górki)”,

- po nazwie Huta Partacka dodaje się: ”(wieś Huta Partacka, wieś Niemieryczew)”.

6) W obwodzie głosowania nr 6 :

- po nazwie Aleksandria dodaje się: „(wieś Aleksandria)”,

- po nazwie Waleriany dodaje się: „(wieś Waleriany, wieś Pniowe)”,

- po nazwie Mrozy dodaje się: „(wieś Mrozy)”,

- po nazwie Bednary dodaje się: ”(wieś Bednary)”.

7) W obwodzie głosowania nr 7 :

- po nazwie Radziwiłłów dodaje się: „(wieś Radziwiłłów)”,

- po nazwie Bartniki dodaje się: „(wieś Bartniki)”.

8) W obwodzie głosowania nr 8 :

- po nazwie Grabina Radziwiłłowska dodaje się: „(wieś Grabina Radziwiłłowska)”.

2. W kolumnie trzeciej obwodu głosowania nr 3 po nazwie Stary Łajszczew dodaje się: „49a”.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania , ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku w terminie 5 dni od dnia jej podania do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/244/2014
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 30.09.2012 r.

- wynosi 8259

Jednolita norma przedstawicielstwa – 551

Numer obwodu głosowa- nia

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Liczba mieszkańców w obwodzie głosowania

Numery okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania

1.

Sołectwa:
Budy Zaklasztorne (wieś Budy Zaklasztorne),
Małe Długokąty (wieś Długokąty od nr  42),
Puszcza Mariańska (wieś Puszcza Mariańska , wieś Olszanka),
Nowa Huta (wieś Nowa Huta, wieś Stara Huta),
Zator (wieś Zator, wieś Wola Polska),
Studzieniec (wieś Studzieniec, wieś Żuków)Budynek gminny tzw. „dom kultury” w Puszczy Mariańskiej
Ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

1911

1
2
3

2.

Sołectwa:
Długokąty (wieś Długokąty nr od 1 do 41, wieś Budy - Kałki),
Stary Karolinów (wieś Stary Karolinów, wieś Nowy Karolinów, wieś Wincentów),
Biernik (wieś Biernik, wieś Wilczynek, wieś Wygoda),
Michałów (wieś Michałów)

Szkoła Podstawowa w Michałowie
Michałów 39
96-330 Puszcza Mariańska

1037

4
5

3.

Sołectwa:
Stary Łajszczew (wieś Stary Łajszczew, wieś Nowy Łajszczew, wieś Budy Wolskie, wieś Lisowola, wieś Wycześniak),
- Sołectwo Sapy (wieś Sapy, wieś Emilianów)

Filia Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej – w Starym Łajszczewie
Stary Łajszczew 49a
96-330 Puszcza Mariańska

474

6

4.

Sołectwo Kamion  (wieś Kamion)

Budynek gminny
Kamion 85
96-330 Puszcza Mariańska

416

7

5.

Sołectwa:
Karnice (wieś Karnice)
Korabiewice (wieś Korabiewice),
Górki (wieś Górki),
Huta Partacka (wieś Huta Partacka, wieś Niemieryczew)

Filia Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej – w Korabiewicach
Korabiewice 50 a
96-330 Puszcza Mariańska

572

8

6.

Sołectwa:
Aleksandria (wieś Aleksandria),
Waleriany (wieś Waleriany, wieś Pniowe),
Mrozy (wieś Mrozy),
Bednary (wieś Bednary)

Szkoła Podstawowa w Walerianach
Waleriany 24
96-330 Puszcza Mariańska

1078

9
10

7.

Sołectwa:
Radziwiłłów (wieś Radziwiłłów),
Bartniki (wieś Bartniki)

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Bartnikach
Bartniki ul. Miodowa 47
96-332 Radziwiłłów

1815

13
14
15`

8.

Sołectwo Grabina Radziwiłłowska  (wieś Grabina Radziwiłłowska)

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie Radziwiłłowskiej
Grabina Radziwiłłowska ul. Duża 78
96-332 Radziwiłłów

956

11
12

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Brzezicki

                                                                                                                             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »