| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/317/14 Rady Miasta i Gminy Łosice

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm./ - Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala,  co następuje:

§ 1.

Uchwala się zasady  korzystania ze stadionu sportowego położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 211/3 o powierzchni 1,3909 ha w Łosicach przy
ul. Szkolnej 5 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIX/311/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy
ul. Szkolnej 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Zbigniew Jaszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/317/14
Rady Miasta i Gminy Łosice
z dnia 31 marca 2014 r.

Zasady korzystania ze stadionu sportowego położonego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5.

§ 1.

Stadion sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i stanowi własność Miasta i Gminy Łosice.

Jest obiektem ogólnodostępnym.

§ 2.

1. Administratorem stadionu jest Łosicki Dom Kultury w Łosicach.

2. Reprezentantem właściciela obiektu jest administrator.

§ 3.

Stadion sportowy jest czynny 7 dni w tygodniu w godz. od 600  – 2200.

§ 4.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszych zasad, stosowania się do uwag administratora oraz osób dozorujących obiekt.

§ 5.

Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne z wyłączeniem organizowania imprez komercyjnych.

§ 6.

Korzystający z boiska oraz bieżni zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.

§ 7.

Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 8.

Wszystkie imprezy w tym mecze piłki  nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związku w tym związków sportowych.

§ 9.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boiska i bieżni, zgodnie
z przeznaczeniem należy przestrzegać następujących zasad:

1/ Nie wprowadzać i użytkować sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower,   motorower, deskorolka, rolki  itp.

2/   Nie wprowadzać zwierząt

3/   Nie niszczyć  urządzeń sportowych i płyty boiska

4/   Nie wchodzić na ogrodzenie stadionu

5/   Nie zakłócać porządku i nie używać słów wulgarnych

6/   Nie zaśmiecać i nie wnosić opakowań szklanych i metalowych

7/ Nie przeszkadzać w zajęciach

§ 10.

Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 11.

Korzystający i przebywający na terenie stadionu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad korzystania ze stadionu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »