| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/169/14 Rady Gminy w Sieciechowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.

W sprawie zmian w uchwale Nr XIX/85/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.594 ze zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 z póz. zm.)  Rada Gminy,  uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 w/w uchwały wprowadza się  następujące zmiany:

1. Do granicy okręgu wyborczego nr 5 dopisuje się ulicę Czapla.

2. Do granicy okręgu wyborczego Nr 11 w miejscowości Zajezierze do ulicy Piłsudskiego dopisuje się
nr domu 50A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieciechów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu

§ 4. Na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Sieciechów wyłonionej w wyborach na lata 2010-2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Siek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »