| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/329/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240;
z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. W § 1

1) zwiększa się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 331.998,- zł,
w tym:

a)               dochody bieżące zwiększa się o kwotę 489.758,- zł,

b)               dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 157.760,- zł;

2) ustala się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 70.738.181,- zł.

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 r. o kwotę 331.998,- zł,
z tego:

a)               zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 513.558,- zł,

b)               zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 181.560,- zł;

2) ustala się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na 2012 rok w łącznej kwocie 81.168.714,- zł.

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 11 „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
z budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/329/2012
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »