| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/246/2012 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 28 sierpnia 2012r.

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się zmian w   Tabeli Nr 1   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku. Ustala się dochody w   łącznej kwocie po zmianie 50.560.691,06 zł. z   tego:  

1)   bieżące w   kwocie po zmianie 38.122.424,06 zł.  

2)   majątkowe w   kwocie (bez zmian) 12.438.267 zł.  

2.   Dokonuje się zmian w   Tabeli Nr 2   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku. Ustala się wydatki w   łącznej kwocie po zmianie 57.181.361,88 zł. z   tego:  

1)   bieżące w   kwocie po zmianie 38.816.873,21 zł.  

2)   majątkowe w   kwocie po zmianie 18.364.488,67 zł.  

3.   Dokonuje się zmian w   Tabeli Nr 3   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   § 2   ust. 1   i 2   Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:  

1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 6.620.670,82 zł., który będzie sfinansowany przychodami z   wyemitowanych obligacji w   kwocie 1.954.689,52 zł., pożyczek długoterminowych w   kwocie 470.000 zł. kredytów długoterminowych w   kwocie 3.071.667 zł. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 1.124.314,30 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 8.757.981,30 zł z   tytułu:  

a)   pożyczek długoterminowych w   kwocie 470.000 zł  

b)   papierów wartościowych (obligacji) w   kwocie 4.092.000 zł.  

c)   kredytów długoterminowych w   kwocie 3.071.667 zł.  

d)   wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 1.124.314,30 zł.  

§   3.   Dokonuje się zmian w   § 3   ust. 2   Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym: „Ustala się limit zobowiązań z   tytułu pożyczek długoterminowych w   kwocie 470.000 zł., z   tytułu kredytów długoterminowych w   kwocie 3.071.667 zł. oraz z   tytułu papierów wartościowych (obligacji) w   kwocie 1.954.689,52 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”  

§   4.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 1   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   5.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 2   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   6.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 3   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   7.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 4   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   8.   Dokonuje się zmian w   załączniku Nr 6   do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Marton

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

uzasadnienie  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 1   - u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 2   - u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

tabela Nr 3   u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 1   - u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik Nr 2   u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik Nr 3   u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik Nr 4   u-246 28-08-2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/246/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik Nr 6   u-246 28-08-2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »