| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1   i   2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i   art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 13 ust. 3   i ust. 4a ustawy z   dnia 6   kwietnia 1990 r. o   Policji (Dz. U   z 2011 r. Nr 287, poz.1687), art. 19b ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. o   Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z   2009 r. Nr 12, poz. 68 z   późn. zm.), art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U   Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.)- uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XIV/121/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z   dnia 19 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012 – wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o   kwotę 223.229 zł, do kwoty ogółem 103.843.396 zł,  

w tym dochody bieżące zmniejsza się o   kwotę 223.229 zł,  zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o   kwotę 1.223.389 zł, do kwoty ogółem 126.550.632 zł,  

w tym: wydatki bieżące zwiększa się o   kwotę 177.611 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o   kwotę 1.401.000 zł, zgodnie z   tabelą nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o   kwotę 1.000.160 zł, do kwoty 22.707.236 zł.  

4.   Zwiększa się plan rozchodów z   tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczeki kredytów o   kwotę 1.000.160 zł.  

§   2.   1.   Tabela nr 3   do uchwały – Plan przychodów, rozchodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 r.  
– otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   tabelą nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Tabela nr 4   do uchwały – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2012 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   tabelą nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik nr 1   do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji z   budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w   roku 2012 - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik nr 2   do uchwały – Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawyo systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012 – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Dariusz   Kulma

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/182/12
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 1 października 2012 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »