| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/250/14 Rady Gminy Korytnica

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, logopedy obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Korytnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 , w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r, poz. 191) Rada Gminy Korytnica  uchwala , co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Korytnica, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela i ustala się następująco:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Korytnicy

5

2.

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Korytnicy

5

3.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach

8

4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie

8

5.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewniku

8

6.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

8

§ 2.

Wymiar godzin określony w § 1 ustala się również dla nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

§ 3.

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą  albo na ich rzecz dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm:

Lp.

Stanowisko nauczyciela specjalisty zatrudnionego w szkole

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną

1.

Pedagog

22

3.

Logopeda

22

3.

Inne zajęcia specjalistyczne nie wymienione w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela

22

§ 4.

Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1, § 2 i § 3 niniejszej uchwały są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 5.

Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Korytnica.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 102/78/02 Zarządu Gminy w Korytnicy z dnia 29 sierpnia 2002 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Korytnicy.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jadwiga Jaczewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »