| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/220/2014 Rady Gminy Słubice

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 6a ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.[2])) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

§ 2. Udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na nieruchomości nieczystości ciekłych może nastąpić przez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez wykonawcę usług – przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Słubice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jeżeli z dokumentów tych wynika bieżące wykonywanie tego obowiązku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy może określić w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości. Z uwagi na specyfikę wykonywania usług asenizacyjnych, można przyjąć, że rachunek, faktura VAT, paragon czy dowód zapłaty za wykonaną usługę wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie tego rodzaju usług na terenie danej Gminy, jest wystarczającym dowodem potwierdzającym zgodne z prawem wykonanie obowiązku w zakresie pozbywania się zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, bez potrzeby wiązania się stałą umową na usługi wywozowe z jednym podmiotem świadczącym tego rodzaju usługi.

Wprowadzona uchwałą inna możliwość dokumentowania pozbywania się nieczystości ciekłych pomoże zweryfikować właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych niezgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zapisami innych ustaw.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Januszewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowano w Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy wynikają z Dz.U. z 2013 r., poz. 1593.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »