| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/176/13 Rady Miejskiej w Iłży

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie: art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142,poz.1591 z póź. zm.) art.212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240) , art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity: Dz. U nr 88, poz. 539)Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr: XXXII/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 435.771 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 435.771 zł

§ 2. W wyniku powyższych zmian :

1) § 1 pkt. 1 uchwałyotrzymuje brzmienie :

„Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie39.231.550 złz tego:

1) bieżące w kwocie                            35.409.663 zł

2) majątkowe w kwocie              3.821.887 zł .”;

2) wTabeli nr 1– „Planowane dochody budżetu na 2013 r. ”do uchwały budżetowej wprowadza się zmianyzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

3) § 1 pkt. 2 uchwałyotrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie41.043.550 złz tego:

a) bieżące w kwocie                                                                                    31.704.763 zł

b) majątkowe w kwocie                            9.338.787 zł.”;

4) wTabeli nr 2– „Planowane wydatki budżetu na 2013 r. ”do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) wTabeli nr 3 "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013"do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku nr 1 "Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych"wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady


Andrzej Pałka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/176/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/176/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/176/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/176/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.
Zalacznik4.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »