| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII.357.2014 Rady Gminy Klembów

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:                                                       

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XLII.334.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Marcinkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.357.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.357.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. zwiększenie kwoty dochodów o 3221 497,93,00 zł w tym: dochody bieżące – 65 944,20 zł i majątkowe – 3 221 497,93 zł oraz zwiększenie kwoty wydatków o 65 944,20 zł w tym: wydatki bieżące – 65 944,20 zł i majątkowe – 3 221497,93 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany

1. Dokonano zmian w limitach wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu w wydatkach bieżących na przedsięwzięcie pn: „Szkoła Równych szans IV edycja” - w roku 2014 - o kwotę 5 814,20 zł.

2. Wprowadzono zmiany w limitach wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu na przedsięwzięcie pn :

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów” – zadanie realizowane jest we wszystkich szkołach. Zwiększono limit wydatków na rok 2014 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w roku 2014 o kwotę 60 130,00 zł

3. Dokonano zmian w limitach wydatków na zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu pn: „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w roku 2014 – 3 221 497,93 zł

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Marcinkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »