| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 881/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2012 zmienia się opis zakresu rzeczowego poz. 22 i poz. 65 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 7 poz. 22 zmienia się opis zakresu rzeczowego zadania pod nazwą„Teren Miasta i Gminy”:

Zdanie „…. Parking przy ul. Reymonta w Piasecznie wzdłuż kolejki pow. 2 700 mkw…” należy zastąpić zdaniem: „ …. Parking wzdłuż ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym pow. 2 700 mkw…”

2. W załączniku Nr 7 poz. 65 rozszerza się opis zakresu rzeczowego w pozycji nr 1 zadania pod nazwą„Zalesie Górne, ul. Poranku, ul. Leśnych Boginek i Koralowych Dębów”

W pozycji nr 1 zakresu rzeczowego „Zalesie Górne – kontynuacja odwodnienia ul. Poranku – 180 000 zł dodaje się wyrazy „ i ul. Koralowych Dębów”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Załącznik do Uchwały Nr 881/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 829/XXIX/2012 z dnia 28.12.2012 r.

1. W załączniku nr 7 poz. 22 zmienia się opis zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Teren miasta i gminy” w następujący sposób:

Zakres rzeczowy: „Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych o szer. 4 m: ul. Myszki w Szczakach dł. 480 mb, ul. Brzózek w Chojnowie dł. 650 mb, parking przy ul. Reymonta w Piasecznie wzdłuż kolejki pow. 2 700 mkw, parking przy ul. Stołecznej (pomiędzy ul. Kopernika a ul. Redutową) pow. 490 mkw” należy zastąpić:

„Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych o szer. 4 m: ul. Myszki w Szczakach dł. 480 mb, ul. Brzózek w Chojnowie dł. 650 mb, parking wzdłuż ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym pow. 2 700 mkw, parking przy ul. Stołecznej (pomiędzy ul. Kopernika a ul. Redutową) pow. 490 mkw”.

Grunt ograniczony torami kolejowymi przy ul. Reymonta stanowi część mienia Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Budowa parkingu przy ul. Reymonta w Piasecznie wzdłuż kolejki będzie możliwa po zawarciu umowy użyczenia bądź dzierżawy wyżej wymienionego gruntu przez Gminę od PKP S.A. Z uwagi na przedłużającą się procedurę zakończenia procesu przejęcia przez PKP S.A. mienia Grójeckiej Kolei Wąskotorowej zasadnym staje się wykonanie parkingu o powierzchni 2 700 m kw. (180 mb x 15m) przy ul. Młodych Wilcząt w Zalesiu Górnym wzdłuż działki numer 10/1 obręb Zalesie Górne.

2. W załączniku nr 7 poz. 65 rozszerza się opis zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Zalesie Górne, ul. Poranku, ul. Leśnych Boginek, ul. Koralowych Dębów” w następujący sposób:

Zakres rzeczowy: „Zalesie Górne – kontynuacja odwodnienia ul. Poranku” należy zastąpić:

„ Zalesie Górne-kontynuacja odwodnienia ul. Poranku i ul. Koralowych Dębów”.

Odprowadzenie wody ze wschodniej części ul. Poranku możliwe jest jedynie po wykonaniu kolektora odwodnieniowego wzdłuż ul. Koralowych Dębów w kierunku torów kolejowych Kolei Mazowieckich. Zasadnym staje się rozszerzenie zakresu rzeczowego wyżej wymienionego zadania tak, aby przy kontynuacji odwodnienia ul. Poranku wykonać odwodnienie wzdłuż ul. Koralowych Dębów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »