| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Gminy Kotuń

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art.6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wybiera się metodę ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkałego daną  nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli  odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013r. poz. 4539).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 2014r.

Przewodnicząca Rady


mgr Anita Drabarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »