| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 304/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie zmiany nazwy Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 i 6 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Technikum Specjalnego Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 Otwocku przy ul. Literackiej 8 i nadaje się jej brzmienie „Technikum Specjalne Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku”.

§ 2. Pełna nazwa Technikum Specjalnego, wchodzącego w skład Ośrodka, o którym mowa w § 1, brzmi „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku Technikum Specjalne Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku”.

§ 3. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku zostanie dostosowany do zmian wynikających z treści niniejszej uchwały w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. §  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Atłowski


Uzasadnienie

Zmiana nazwy Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 polega na wskazaniu w niej dodatkowego rodzaju niepełnosprawności, a mianowicie autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Dokonane zmiany są zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie w tym zakresie. Ośrodek dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową zabezpieczającą w pełni potrzeby młodzieży oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »