| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/403/14 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) R a d a M i e j s k a uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XLIV/309/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku .

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku


Katarzyna Świderska


Załącznik do uchwały Nr LVIII/403/14
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 października 2014 r.

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

445,00

- posiadających katalizatory

372,00

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

713,00

- posiadających katalizatory

669,00

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

861,00

- posiadających katalizatory

817,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1188,00

1386,00

13

14

1237,00

1435,00

14

15

1287,00

1485,00

15

1336,00

1534,00

Trzy osie

12

17

1386,00

1584,00

17

19

1406,00

1604,00

19

21

1426,00

1624,00

21

23

1445,00

1643,00

23

25

1465,00

1663,00

25

1534,00

1732,00

Cztery osie i więcej

12

25

1584,00

2178,00

25

27

1604,00

2277,00

27

29

1624,00

2326,00

29

31

1683,00

2455,00

31

1732,00

2455,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

594,00

- posiadających katalizatory

495,00

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

792,00

- posiadających katalizatory

693,00

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

990,00

- posiadających katalizatory

891,00

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równorzędne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1287,00

1386,00

18

25

1336,00

1426,00

25

31

1366,00

1445,00

31

1633,00

1940,00

Trzy osie

12

40

1713,00

1725,00

40

1831,00

2551,00

Cztery osie i więcej

12

40

1713,00

1725,00

40

1831,00

2551,00

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

a)od 7 ton do mniej niż 12 ton 669,00

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

693,00

742,00

18

25

792,00

792,00

25

841,00

891,00

Dwie osie

12

28

841,00

990,00

28

33

891,00

1039,00

33

38

940,00

1293,00

38

1150,00

1702,00

Trzy osie i więcej

12

38

940,00

1109,00

38

1039,00

1282,00

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc

966,00

- posiadających katalizatory

931,00

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1188,00

- posiadających katalizatory

1148,00


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ) , 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ) . Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania   przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku   Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne .

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »