| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/176/2014 Rady Gminy Miedzna

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 r. do kwoty - 13.971.505,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 10.693.645,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 3.277.860,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 r. do kwoty - 13.937.373,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie - 10.099.572,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 3.837.801,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a .

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 330 228,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie - 1.691.689,00zł i wydatki w kwocie - 1.691.689,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVIII/176/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 4a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »