| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego

Na podstawie art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 zm. Dz.U.2012 r., poz. 1342, poz. 1544, Dz.U. z 2013 r., poz. 1245, Dz.U. z 2014 r., poz. 1491), po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów miast i gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w dni powszednie i w soboty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2015 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r. poz. 13559 z dnia 20 grudnia 2013 r.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Stanisław Rafalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego w dni powszednie i w soboty

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Godziny otwarcia/zamknięcia w dni powszednie

Godziny otwarcia/zamknięcia w soboty

1.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 70

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

2.

Ostrów Maz.

Apteka ul. 3 Maja 48

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

3.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Okrzei 3

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

4.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Jagiellońska 7

8.00 - 20.00

9.00 - 17.00

5.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

8.00 - 20.00

8.00 - 14.00

6.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Sikorskiego 48

8.00 - 20.00

9.00 - 15.00

7.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk Karola Piłata 20 A

poniedziałek 7.00 - 21.00
wtorek - piątek- 8.00 - 20.30

sobota 8.00 - 16.00
niedziela 9.00 - 14.00

8.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Małkińska 112

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

9.

Ostrów Maz.

Apteka "RODZINNA"
ul. Taczanowskiego 6

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

10.

Ostrów Maz.

Apteka ul. Kościuszki 24

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

11.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

8.00 - 20.00

8.00 - 19.00
niedziela 9.00 - 18.00

12.

Ostrów Maz.

Apteka
"Na Partyzantów
Nowa Farmacja"
ul. Partyzantów 15 lok. 3

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

8.00 - 20.00

8.00 - 15.00

14.

Komorowo

Punkt apteczny
ul. Bociańskiego 45

8.00 - 18.00

9.00 - 15.00

15.

Jelonki

Punkt apteczny Jelonki 31

8.30 - 16.30

-

16.

Jasienica

Punkt apteczny - Karol Rogaski
ul. Pawła Jasienicy 29

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek,
8.00 - 16.00
środa
10.00 - 18.00


-

17.

Andrzejewo

Apteka ARS MEDICA
ul. Warszawska 36

8.00 - 16.00

-

18.

Małkinia Górna

Apteka ul. Biegańskiego 3

8.00 - 18.00

8.00 - 14.00

19.

Małkinia Górna

Apteka ul. Nurska 33

7.00 - 20.00

7.00 - 15.00

20.

Małkinia Górna

Apteka ul. Ostrowska 15 A

8.30 - 17.30

-

21.

Nur

Apteka T&P s.c.
ul Rynek 10 lok 1

8.00 - 18.00

8.00 - 13.00

22.

Prostyń

Punkt apteczny Prostyń 165

8.30 - 16.30

-

23.

Wąsewo

Apteka "Panaceum"
ul. Goworowska 39A

8.00 - 17.00

-

24.

Stary Lubotyń

Punkt apteczny
St. Lubotyń 42

8.30 - 15.30

-

25.

Brok

Apteka ul. Jana Pawła II 36

8.30 - 18.00

9.00 - 14.00

26.

Zaręby Kościelne

Punkt apteczny
ul. Kowalska 16A

8.00 - 15.00
oraz 16.30 - 18.00

-

27.

Boguty Pianki

Punkt apteczny
ul. Targowa 17

8.00 - 14.00
16.00 - 18.00

-

28.

Szulborze Wielkie

Punkt apteczny
ul. Jana Pawła II 2A

poniedziałek 8.00 - 17.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Rozkład dyżurów całodobowych w porze nocnej, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy w roku 2015 aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.

Miejscowość

Siedziba (nazwa, ulica)

Dyżury

1.

Ostrów Maz.

Apteka BELLIS s.c.
ul. Armii Krajowej 4

04.I, 17.I., 30.I., 12.II., 25.II., 10.III., 23.III., 05.IV., 18.IV., 01.V., 14.V., 27.V., 09.VI., 22.VI., 05.VII., 18.VII., 31.VII., 13.VIII., 26.VIII., 08.IX., 21.IX., 04.X., 17.X., 30.X., 12.XI., 25.XI., 08.XII., 21.XII.

2.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Jagiellońska 7

05.I., 18.I., 31.I., 13.II., 26.II., 11.III., 24.III., 06.IV., 19.IV., 02.V., 15.V., 28.V., 10.VI., 23.VI., 06.VII., 19.VII., 01.VIII., 14.VIII., 27.VIII., 09.IX., 22.IX., 05.X., 18.X., 31.X., 13.XI., 26.XI., 09.XII., 22.XII.

3.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Kościuszki 24

06.I., 19.I., 01.II., 14.II., 27.II., 12.III., 25.III., 07.IV., 20.IV., 03.V., 16.V., 29.V., 11.VI., 24.VI., 07.VII., 20.VII., 02.VIII., 15.VIII., 28.VIII., 10.IX., 23.IX., 06.X., 19.X., 01.XI., 14.XI., 27.XI., 10.XII., 23.XII.,

4.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 48

07.I., 20.I., 02.II., 15.II., 28.II., 13.III., 26.III., 08.IV., 21.IV., 04.V., 17.V., 30.V., 12.VI., 25.VI., 08.VII., 21.VII., 03.VIII., 16.VIII., 29.VIII., 11.IX., 24.IX., 07.X., 20.X., 02.XI., 15.XI., 28.XI., 11.XII., 24.XII.,

5.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. 3 Maja 70

08.I., 21.I., 03.II., 16.II., 01.III., 14.III., 27.III., 09.IV., 22.IV., 05.V., 18.V., 31.V., 13.VI., 26.VI., 09.VII., 22.VII., 04.VIII., 17.VIII., 30.VIII., 12.IX., 25.IX., 8.X., 21.X., 03.XI., 16.XI., 29.XI., 12.XII., 25.XII.,

6.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Małkińska 112

09.I., 22.I., 04.II., 17.II., 02.III., 15.III., 28.III., 10.IV., 23.IV., 06.V., 19.V., 01.VI., 14.VI., 27.VI., 10.VII., 23.VII., 05.VIII., 18.VIII., 31.VIII., 13.IX., 26.IX., 09.X., 22.X., 04.XI., 17.XI., 30.XI., 13.XII., 26.XII.,

7.

Ostrów Maz.

Apteka Dr. MAX
ul. Mieczkowskiego 23

10.I.,23.I., 05.II., 18.II., 03.III., 16.III., 29.III., 11.IV., 24.IV., 07.V., 20.V., 02.VI., 15.VI., 28.VI., 11.VII., 24.VII., 06.VIII., 19.VIII., 01.IX., 14.IX., 27.IX., 10.X., 23.X., 05.XI., 18.XI., 01.XII., 14.XII., 27.XII.,

8.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Okrzei 3

11.I., 24.I., 06.II.,19.II., 04.III., 17.III., 30.III., 12.IV., 25.IV., 08.V., 21.V., 03.VI., 16.VI., 29.VI., 12.VII., 25.VII., 07.VIII., 20.VIII., 02.IX., 15.IX., 28.IX., 11.X., 24.X., 06.XI., 19.XI., 02.XII., 15.XII., 28.XII.,

9.

Ostrów Maz.

Apteka TP s.c.
ul. Płk. Karola Piłata 20 A

12.I., 25.I., 07.II., 20.II., 05.III., 18.III., 31.III., 13.IV., 26.IV., 09.V., 22.V., 04.VI., 17.VI., 30.VI., 13.VII., 26.VII., 08.VIII., 21.VIII., 03.IX., 16.IX., 29.IX., 12.X., 25.X., 07.XI., 20.XI., 03.XII., 16.XII., 29.XII.,

10.

Ostrów Maz.

Apteka
ul. Sikorskiego 48

13.I., 26.I., 08.II., 21.II., 06.III., 19.III., 01.IV., 14.IV., 27.IV., 10.V., 23.V., 05.VI., 18.VI., 01.VII., 14.VII., 27.VII., 09.VIII., 22.VIII., 04.IX., 17.IX., 30.IX., 13.X., 26.X., 08.XI., 21.XI., 04.XII., 17.XII., 30.XII.,

11.

Ostrów Maz.

Apteka "RODZINNA"
ul. Taczanowskiego 6

01.I., 14.I., 27.I., 09.II., 22.II., 07.III., 20.III., 02.IV., 15.IV., 28.IV., 11.V., 24.V., 06.VI., 19.VI., 02.VII., 15.VII., 28.VII., 10.VIII., 23.VIII., 05.IX., 18.IX., 01.X., 14.X., 27.X., 09.XI., 22.XI., 05.XII., 18.XII., 31.XII.,

12.

Ostrów
Maz.

Apteka
"Na Partyzantów
Nowa Farmacja"
ul. Partyzantów 15 lok. 3

02.I., 15.I., 28.I., 10.II., 23.II., 08.III., 21.III., 03.IV., 16.IV., 29.IV., 12.V., 25.V., 07.VI., 20.VI., 03.VII., 16.VII., 29.VII., 11.VIII., 24.VIII., 06 .IX., 19.IX., 02.X., 15.X., 28.X., 10.XI., 23.XI., 06.XII., 19.XII.,

13.

Ostrów Maz.

Apteka SOKRATES
ul. 3 Maja 38

03.I., 16.I., 29.I., 11.II., 24.II., 09.III., 22.III., 04.IV., 17.IV., 30.IV., 13.V., 26.V., 08.VI., 21.VI., 04.VII., 17.VII., 30.VII., 12.VIII., 25.VIII., 07.IX., 20.IX., 03.X., 16.X., 29.X., 11.XI., 24.XI., 07.XII., 20.XII.,

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »