| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w?planie dochodów i?wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014?rok

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

zwiększa się dochody budżetu o kwotę              14 960,00 zł

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r. ogółem wynosi 64 629 781,00 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie                            50 909 699,00 zł

dochody majątkowe w kwocie              13 720 082,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę              14 960,00 zł

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r. ogółem wynosi 70 986 174,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie                            47 393 075,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie              23 593 099,00 zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie
z Załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zmianie w planie wydatków związanych z realizacją zadan z zakresu admnistracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2014 rok.

I.Planowane dochody w 2014 r. zwiększyły się o kwotę 14 960,00 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2014 r. zwiększyły się o kwotę 14 960,00 zł, w związku ze:

- zwiększeniem planu dotacji przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.164.2013 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 14 960 zł.

II.Planowane wydatki w 2014 r. zwiększyły się o kwotę 14 960,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące w 2014 r. zwiększyły się o kwotę 14 960,00 zł, w tym:

- w Dziale 852, w Rozdziale 85295, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" wynagrodzenia osobowe i składki zwiększa się o kwotę 185 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek" zwiększa się o kwotę 250 zł, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 14 525 w związku z ww. dotacją.

III.Planowany deficyt na rok 2014 nie zmienił się i wynosi 6 356 393 zł.


[1]) .Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »