| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Dobre

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z poźn. zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849 z poźn. zm.) oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z poźn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Dobre:

1) zarządza pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso;

3) określa termin płatności dla inkasentów.

§ 2. Zarządza się na terenie Gminy Dobre pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw i ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Dobre podatków:

LP. Sołectwo Inkasent Stawka prowizji

1) Adamów - Barbara Czwarnóg ;15,2 %

2) Antonina - Stanisław Pawiński :15,0 %

3) Brzozowica - Renata Sarna;14,6 %

4) Czarnogłów - Ryszarda Cyran ;14,8 %

5) Czarnocin - Przemysław Ołdak ;14,6 %

6) Dobre I - Zbigniew Czapski ;13,5 %

7) Dobre II - Krystyna Rosa ;14,8 %

8) Dobre III - Ryszard Szczurowski ;13,5 %

9) Drop - Mirosław Koseski ;15,4 %

10) Duchów - Regina Gadomska ;15,3 %

11) Gęsianka - Adrianna Qader ;ryczałt roczny brutto 552,00

12) Głęboczyca -Piotr Ceran ;ryczałt roczny brutto 552,00

13) Grabniak - Beata Przepiórkowska;ryczałt roczny brutto 552,00

14) Joanin - Anna Stusińska ;ryczałt roczny brutto 552,00

15) Jaczewek - Kazimierz Sokulski ;ryczałt roczny brutto 552,00

16) Kąty Borucza - Wiesław Słowik ;ryczałt roczny brutto 552,00

17) Kobylanka - Krystyna Szczurowska ;14,9 %

18) Marcelin - Jan Krasuski ;ryczałt roczny brutto 552,00

19) Makówiec Duży - Elżbieta Olko ;ryczałt roczny brutto 552,00

20) Makówiec Mały - Tadeusz Kalata ;16,0 %

21) Mlęcin - Wincenty Bartnicki;13,8 %

22) Modecin - Halina Orzechowska ;ryczałt roczny brutto 552,00

23) Nowa Wieś - Elżbieta Pełka ;14,9 %

24) Osęczyzna - Wanda Lemiech ;16,6 %

25) Poręby Nowe - Marian Gałązka ;14,6 %

26) Poręby Stare - Małgorzata Gadomska ;ryczałt roczny brutto 552,00

27) Pokrzywnik - Jadwiga Wąsak ;ryczałt roczny brutto 552,00

28) Radoszyna - Danuta Tabor ;ryczałt roczny brutto 552,00

29) Rakówiec - Paulina Nowakowska ;15,0 %

30) Rąbierz Kolonia - Adam Wróblewski ;15,3 %

31) Rudzienko - Andrzej Szostak ;13,3 %

32) Ruda Pniewnik - Grzegorz Wierzba ;ryczałt roczny brutto 552,00

33) Rynia - Andrzej Paderewski ;15,6 %

34) Rudno - Leszek Goźliński;15,1 %

35) Sąchocin - Agnieszka Wielądek ;16,1 %

36) Sołki - Małgorzata Lewandowska ;15,1 %

37) Walentów - Wiesław Sadowski ;15,9 %

38) Wólka Mlęcka - Kazimierz Czerwiński ;ryczałt roczny brutto 552,00

39) Wólka Kobylańska - Grzegorz Dołowy ;15,1 %

40) Wólka Czarnogłowska - Agnieszka Rosa ;15,7 %

41) Wólka Kokosia - Sławomir Bielicki ;15,1 %

42) Świdrów - Piotr Witkowski ;ryczałt roczny brutto 552,00

§ 4. Wpłacenie pobranych należności na rachunek Urzędu Gminy Dobre powinno nastąpić najpóźniej w drugim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić oraz rozliczenie się w tym terminie z pobranych kwitariuszy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/172/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Szymański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »