| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej "opłatą", raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

1) za I kwartał - do 15 dnia marca,

2) za II kwartał - do 15 dnia maja,

3) za III kwartał - do 15 dnia września,

4) za IV kwartał - do 15 dnia listopada.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok, z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

§ 2. Opłatę uiszcza się - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki lub w kasie Urzędu Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXV/255/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 9651).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Makowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »