| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej "opłatą", raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

1) za I kwartał - do 15 dnia marca,

2) za II kwartał - do 15 dnia maja,

3) za III kwartał - do 15 dnia września,

4) za IV kwartał - do 15 dnia listopada.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok, z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

§ 2. Opłatę uiszcza się - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki lub w kasie Urzędu Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXV/255/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 9651).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Makowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »